Retourneren / Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij Cameraland.nl dat er verwarring kan ontstaan over de rechten die jij als consument hebt. Hieronder geven wij je daarom een uitleg van het herroepingsrecht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 5. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat je het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig bekijken zoals je dat in de winkel ook zoumogen. Zolang je als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag je het product niet gebruiken!

Voorbeeld

Een wasmachine mag men bekijken maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er niet een gehele dag op rondlopen.

Je mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Heb je het product verder gebruikt dan noodzakelijk dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen of door het sturen van een verklaring gericht aan de verkoper binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen. Je hebt na deze melding dan nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product ook daadwerkelijk te retourneren.

Kosten in geval van herroeping

Retourneren van producten die via de normale pakketpost (PostNL) verstuurd kunnen worden is binnen Nederland gratis, gebruik daarvoor het antwoordnummer welke je van ons ontvangt na aanmelding van de retour. Retourneren vanuit het buitenland of met een andere vervoerder dan PostNL is mogelijk, echter vallen dan de verzendkosten voor je eigen rekening. Het is mogelijk een andere vervoerder te kiezen, maar additionele kosten zijn dan voor u.
Wij zullen je zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontbinding, de reeds betaalde rekening terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij zullen hier uiteraard mee wachten tot wij de artikelen, of een bewijs van retourzending, hebben ontvangen. De eventuele kosten van de standaard heen-zending (Aangetekend verzenden met PostNL) zal je ook retour ontvangen. Bij alle niet standaard verzendmethoden zoals bijvoorbeeld rembours, groot-materieel en onze koeriersdienst "Humphrey", zullen wij maximaal de kosten van onze standaard verzendmethode (Aangetekend verzenden met PostNL) vergoeden.

Geen recht op retour bij verzegelde software en geassembleerde producten

Software die je bij ons aanschaft wordt geleverd in een verzegelde verpakking, wanneer je de verzegeling hiervan doorbreekt vervalt je recht op retour. Om de software te proberen hebben de software fabrikanten vrijwel altijd een probeerversie beschikbaar op hun eigen website. Voor speciaal voor jou geassembleerde producten geldt ook dat het recht op retour komt te vervallen. Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen indien je hier vragen over hebt.

Uitzondering diensten

Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing op de door ons aangeboden cursussen. Dit betreft namelijk een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

Product en verpakking in oorspronkelijke staat

Indien je een product bestelt en je bent er niet zeker van dat je het product wilt houden, raden wij je aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien je namelijk wel gebruik maakt van je herroepingsrecht dien je, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Klantenservice

Mocht je vragen hebben over het herroepingsrecht, dan kun je jouw vraag telefonisch of per e-mail richten aan onze Klantenservice.

Om direct een product aan te melden voor retour of omruiling kunt u gebruik maken van het meegeleverde retourformulier.

Retourformulier

Uiteraard kun je bij ons ook gebruik maken van het wettelijk vastgestelde formulier voor herroepingen. Deze kun je downloaden door op deze link te klikken.

Je kan ook het onaangepaste Europese modelformulier gebruiken. Deze kun je downloaden door op deze link te klikken.

Retouradres

Retourneren binnen Nederland:
Cameraland t.a.v. Retouren
Antwoordnummer: 239
1800 VB Alkmaar

Retourneren vanuit andere landen:
Cameraland t.a.v. Retouren
Judith Leysterstraat 193
1816 JX Alkmaar, Nederland